A Szikra Mozgalom meggyőződése, hogy csak akkor válthatjuk le a Fidesz-kormányt, és teremthetünk egy szabad, gondoskodó, közösségi Magyarországot, ha az ellenzéki pártszövetség megfelelő programmal vág neki a 2022-es választásnak. Baloldali szervezetként a nyilvánosságra hozott hatpárti program-tervezettel számos ponton egyet tudunk érteni, de az általános progresszív ígéreteken túl nélkülözhetetlennek tartjuk a rendszerváltás után kialakult politikai-gazdasági berendezkedés alapvető átértékelését.


A kormányváltás, a progresszív ígéretek és a jószándék önmagában nem fogja orvosolni a magyar társadalom égető problémáit. Ugyan az ellenzéki programjavaslat számos ponton érinti a dolgozók helyzetét, a tőke-munka viszonyt, a jogi igazságtalanságok jóvátételén túl rendszerszintű átalakításokra van szükség a gazdaság szerkezetében.


1.Radikális és igazságos újraelosztási programot kell hirdetni. A többkulcsos adórendszer és a szociális juttatások élhető szintre emelése ebben a minimumot jelentik. Az elmúlt harminc év átláthatatlan vagyoni viszonyait alá kell vetni a társadalmi szolidaritás gyakorlatának. Az ellenzék tervezze meg és kormányra kerülése esetén vessen ki újra az egyenes ági öröklést is érintő örökösödési illetéket! A társadalmi mobilitás újraindítása, de még inkább az általános vagyonkoncentráció megakasztása érdekében erre sürgető szükség volna ma Magyarországon.


2.Azonban az újraelosztási ígéretek, legyenek akármennyire radikálisak, nem elegendőek a politikai-gazdasági viszonyaink gyökeres átalakításához. Az ellenzék által javasolt program elemeiben utal rá, de nem hangsúlyozza megfelelően, hogy a gazdaságban a tulajdonviszonyok átalakítására is szükség és lehetőség mutatkozik. Piaci fundamentalizmus helyett vegyesgazdaságot! Az Orbán-rendszer rombolását követően a közösségi tulajdonformák jogi helyzetét helyre kell állítani és kiszámíthatóan szabályozni. Ezen túlmenően pedig az új kormánynak az adórendszerbe épített ösztönzőkkel és célzott támogatásokkal is a szövetkezeti és közösségi önkormányzat alatt álló tulajdonosi struktúrák elterjedése mögé kell állnia.


3.Ezen szempontokat kell érvényesíteni a klíma- és zöldpolitikai célok esetében is. Zöld ügyekben képzelőerőnk határa nem lehet a Budapest belvárosában elektromos rollerrel való közlekedés. Az elmúlt évek válságai így a koronavírus-válság és a globális értékláncokban jelentkező egyéb zavarok is világossá tették: rövidebb ellátási láncokra van szükségünk. Magyarország adottságait nem a nemzetközi tőkefelhalmozásban való jobb érvényesülésünk, hanem a helyben élők jó minőségű élelmiszerrel való ellátását szem előtt tartva kell hasznosítsuk. Ennek érdekében a szövetkezeti és közösségi kontroll alatt álló állami tulajdonlás kiterjesztését szorgalmazzuk a mezőgazdaságban. A politikai intézményrendszert a piacosított élelmiszertermelés újraszabályozásának szolgálatába kell állítani, a valódi természeti és emberi szükségletek és nem a világpiac kívánalmai kell, hogy vezessék a zöldpolitikánkat.


Arra kérünk benneteket, amennyiben egyetértetek a Szikra 3 pontjával csatlakozzatok a nyílt levelünkhöz. Ha kíváncsi vagy a fent említett három pontra részletesebben is, akkor látogass el a Szikra Facebook, vagy Instagram oldalára!